ANALIZA DANYCH

Bionano Access Software

Oprogramowanie do zarządzania eksperymentami, wizualizacja danych i analizą z danych Bionano genom imaging.

Bionano Compute On Demand

Narzędzie do analizy danych oparte na chmurze, płatne za użycie, które może zastąpić lub uzupełnić fizyczne wymagania serwera.

Data Analysis Documentation

Dokumentacja wyjaśniająca wszystkie aspekty analizy od podstaw do wdrożenia.