ZESTAWY DO ZNAKOWANIA DNA

Direct Label and Stain (DLS) New

7 godzinny proces zanakowania, bez fragmentacji dla 10 próbek przy użyciu zastrzeżonego enzymu do bezpośredniego znakowania Bionano.

Nick Label Repair and Stain (NLRS)

Pierwszej generacji, 5 godzinny proces znakowania 10 próbek, przy użuciu miejscowo specyficznych nikaz. Używane są odczynniki zestawu Bionano Prep™ DNA Labeling…