BIONANO DATA SOLUTIONS

Bionano Data Solutions™ obejmuje kompletny zestaw sprzętu i oprogramowanie do kompleksowego zarządzania eksperymentami, analizowania i bioinformatycznego przetwarzania wraz z wygodnymi narzędziami do monitorowania i zarządzania opartymi na sieci web

 • Jednoczesna analiza dużych genomów i dużej ilości próbek
 • Wykonywanie operacji analizy bez martwienia się o pojemność serwera
 • Zaszyfrowanie danych dla bezpieczeństwa operacji
 • Centra danych zgodne z regulacjami IPAA, CSA, SOC2, ITAR
 • Znajdowanie wariantów somatycznych poprzez porównanie guza vs dopasowanie prawidłowej próbki
 • Dane genomowe dostępne tylko dla odbiorców końcowych i usunięte po zakończeniu

DOSTĘP DO DANYCH BIONANO

TYPOWA WYMAGANA LICZBA TOKENÓW COMPUTE ON DEMAND

Automatyzacja analizy danych: zdalne monitorowanie i zarządzanie Saphyr

Internetowe centrum operacyjne Saphyr, zapewnia oprogramowanie potrzebne do zarządzania eksperymentami i mapowania genomu w jednym miejscu.

 • Konfigurowanie działania i zdalne monitorowanie wskaźników jakości danych w czasie rzeczywistym, aby wcześnie oznaczyć potencjalne problemy z jakością próbki
 • Automatyczne uruchamianie montażu de novo i analizy wariantów strukturalnych po zebraniu żądanej ilości danych
 • Wizualizacja i kontrola map i wariantów strukturalnych
 • Analiza triosów poprzez filtrowanie nietypowych wariantów w celu zidentyfikowania wariantów odziedziczonych i de novo oraz eksportowanie w pliku dbVar zgodnym z VCF
 • Znajdowanie wariantów somatycznych poprzez porównanie guza vs dopasowanie prawidłowej próbki
 • Odkrywanie wariantów heterogenicznych/ mozaikowych we frakcji alleli do 1%

OLICZENIA BIONANO NA ŻĄDANIE

Zmniejszenie kosztów infrastruktury i zwiększenie wydajności mapowania genomu

Bionano Compute On Demand to rozwiązanie płatne na zasadzie pay-per-use dostępne za pośrednictwem serwera Bionano Access dla operacji Bionano Solve. Compute On Demand upraszcza sposób przeprowadzenia montażu genomu, tworzenia rusztowań hybrydowych i analizy wariantów strukturalnych bez konieczności posiadania dodatkowej infrastruktury, zapewniając elastyczność i skalowalność na jaką zasługuje Twój eksperyment. Zalety:

 • Jednoczesna analiza dużych genomów i dużej ilości próbek
 • Wykonywanie operacji analizy bez martwienia się o pojemność serwera
 • Zaszyfrowanie danych dla bezpieczeństwa operacji
 • Centra danych zgodne z regulacjami IPAA, CSA, SOC2, ITAR
 • Znajdowanie wariantów somatycznych poprzez porównanie guza vs dopasowanie prawidłowej próbki
 • Dane genomowe dostępne tylko dla odbiorców końcowych i usunięte po zakończeniu

Bionano Compute on Demand wymaga Bionano Access 1.4.2 który jest do pobrania na Software Downloads page.

Więcej informacji, download the Bionano Compute On Demand brochure.

.

   DZIAŁANIE

 

   MIN

TOKENÓW

MAX

TOKENÓW

                                   KOMENTARZ
Składanie ludzkiego genomu de novo    1  Obliczane Obliczenie maksymalnej liczby tokenów jest  oparte na cząsteczkach wejściowych. Limit do  2  Tbp (próbkowane w dół 250-krotnie podczas działania)
Składanie de novo genomów niepochodzących od ludzi lub nieposiadających wzorca    1      25            Poniżej 250 Gbp
Składanie de novo genomów niepochodzących od ludzi lub nieposiadających wzorca    5      50            250 – 500 Gbp
Składanie de novo genomów niepochodzących od ludzi lub nieposiadających wzorca  10    100            500 – 1000 Gbp
Składanie de novo genomów niepochodzących od ludzi lub nieposiadających wzorca 10    250           1000 – 2000 Gbp
Składanie de novo genomów niepochodzących od ludzi lub nieposiadających wzorca  25    350           2000 – 3000 Gbp (zwiększony limit)
Składanie de novo genomów niepochodzących od ludzi lub nieposiadających wzorca 50    450           3000 – 4000 Gbp (nowy przedział)
Rusztowanie    1        6
Dwuenzymowe Rusztowanie Hybrydowe    1        6
Adnotacja Wariantów (Pojedyncze)    1        3
Adnotacja Wariantów (Par i Trójek)    1      10
Scalanie Bnx (Bnx Merge)    1        2
Filtr Bnx (Bnx Filter)    1        2
MQR- (Molecule Quality Report)    1        2
Scalanie Wariantów Strukturalnych (SV Merge)    1        5
Uliniowienie Sekwencji    1        4
Analiza Rzadkich Wariantów    3      25                         0 – 2000 Gbp
Analiza Rzadkich Wariantów  5      50             2000 – 6000 Gbp (New Tier)
Analiza Bionano EnFocus FSHD  1        5             nowa operacja

SERWER OBLICZENIOWY SAPHYR

Serwer Obliczeniowy Saphyr (The Saphyr Compute Server) oferuje przystępne oraz kompaktowe rozwiązanie oparte na zasadzie klasterów. Zdolny do przeprowadzania wielu równoległych analiz i utrzymując ciągłą przepustowość, Serwer Obliczeniowy Saphyr oszczędza czas poświęcony na oczekiwanie danych, pozwalając Ci się skupić na badaniu wyników.

 • Składanie de novo w około 20 godzin
 • Prosty, oparty na sieci web interfejs umożliwia integrację z każdą konfiguracją sieci
 • Dostępne rozwiązania w chmurze

SERWER OBLICZENIOWY BIONANO

Dodatkowa moc dla Saphyr

Serwer Obliczeniowy Bionano to niezależny, dodatkowy serwer obliczeniowy oferujący zdolność do przeprowadzania zautomatyzowanego składania genomu, rusztowań hybrydowych oraz wykrywania wariantów strukturalnych równolegle do Serwerów Obliczeniowych Saphyr. Dodatkowy Serwer Obliczeniowy Bionano może zostać dodany w celu zwiększenia mocy obliczeniowej.

 • Saphyr Compute Server: Part # 80013
 • Bionano Compute Server: Part # 80014
 • Bionano Compute On Demand, US: Part # 90047
 • Bionano Compute On Demand, Germany: Part # 90052
 • Bionano Compute On Demand, Europe: Part # 90060

BIONANO DATA SOLUTIONS- INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

 • Saphyr Compute Server: Part # 80013
 • Bionano Compute Server: Part # 80014
 • Bionano Compute On Demand, US: Part # 90047
 • Bionano Compute On Demand, Germany: Part # 90052
 • Bionano Compute On Demand, Europe: Part # 90060