URZĄDZENIE SAPHYR GENOME IMAGING

PLATFORMA WYKRYWANIA ZMIAN STRUKTURALNYCH

Mapowanie optyczne z obrazowaniem genomu przy użyciu Saphyr® ujawnia czego brakuje w Twoich badaniach. Dzięki wysokoprzepustowemu systemowi Saphyr szybko jak nigdy dotąd zidentyfikujesz zmienność genomu.

Pobierz broszurę Saphyr

Rozwiązywanie problemów zmienności strukturalnych o dużej skali , które zostały pominięte przez systemy sekwencjonowania nowej generacji (NGS)

Duże strukturalne warianty są odpowiedzialne za wiele chorób i uwarunkowań, w tym raka i zaburzenia rozwojowe. Optyczne mapowanie genomu za pomocą Saphyr wykrywa warianty strukturalne o długości w przedziale od 500 bp do mega par zasad oraz oferuje algorytmy składania i wykrywania, które pod względem czułości znacznie przewyższają technologie oparte na sekwencjonowaniu.

Saphyr wykrywa wszystkie typy wariantów strukturalnych już w  1% frakcji alleli w przypadku próbek mozaicyzmu czy heterozygotycznych próbek nowotworowych. Saphyr zwykle zapewnia taką wydajność przy współczynniku fałszywie dodatnich wyników poniżej 2%. Saphyr również wywołuje powtórzenia i złożone rearanżacje.

MAPOWANIE OPTYCZNE ZAPEWNIA ZWIĘKSZONĄ SZYBKOŚĆ I PRZEPUSTOWOŚĆ

Szybkie mapowanie optyczne wykorzystujące obrazowanie całego genomu stosowane w badaniach ludzi

Saphyr posiada ulepszoną optykę z adaptacyjnym ładowaniem DNA z wykorzystaniem machine learning. Urządzenie Saphyr Genome Imaging i wysokowydajny Saphyr Chip® łączą się, aby szybko dostarczać mapy genowe i sprostać  Twoim wymaganiom badawczym.

 • Długie cząsteczki od 150000 bp do multi mega par zasad
 • Przepustowość 15 Tbp na Saphyr Chip dla próbek ludzkich w celu dogłębnego wykrywania wariantów strukturalnych (5 Tbp cząsteczek większych niż 150 kbp na komorę przepływową)
 • Próbka wywołań wariantów strukturalnych lub rusztowanie genomu w niecałe 5 dni

UPROSZCZONY PRZEBIEG PRACY

Funkcje automatyzacji optycznego mapowania oraz inteligentne przygotowanie próbek upraszczają proces

Saphyr genome imaging oferuje zautomatyzowane funkcje, które minimalizują czas pracy manualnej.

 • Wymaga mniej niż 3 minuty czasu pracy urządzenia na chip
 • Automatyczna optymalizacja warunków pracy w oparciu o charakterystykę próbki maksymalizuje przepustowość
 • Saphyr Chip Clip chroni integralność próbki i eliminuje cykle przemywania urządzenia między seriami

ELASTYCZNE OPCJE MAPOWANIA

Saphyr zapewnia wysoką przepustowość i niższy koszt w przeliczeniu na próbkę, co pozwala na szeroki zakres możliwości projektowania eksperymentu

Generuj mapy fizyczne genomu o wysokiej rozdzielczości z większą szybkością i pokryciem, przy niższych kosztach. Saphyr może uruchomić większość genomów w pojedynczej komorze przepływowej w zaledwie 12 godzin. Dzięki trójkomorowej konstrukcji Saphyr Chip, masz moc przetwarzania do 6 próbek ludzkich przy 100x pokryciu dziennie lub 42 na tydzień.

W przypadkach wymagających większego pokrycia, takich jak próbki mozaicyzmu czy niejednorodne guzy, serie można wydłużyć do 48 godzin aby zgromadzić 400x pokrycie ludzkiego genomu dla każdej z trzech komór przepływowych.

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE DANYMI

Zautomatyzowane analizy danych - monitoruj i zarządzaj zdalnie urządzeniem Saphyr Genome Imaging

Zestaw sprzętu Bionano i oprogramowanie dla Saphyr usprawnia pracę i skraca czas uzyskania wyników.  Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Bionano.

ZESTAWY DO PRZYGOTOWANIA PRÓBEK

Ekstrakcja wysokocząsteczkowego DNA do mapowania genomu ludzkiego, roślinnego i zwierzęcego.

Zestaw Bionano Prep DLS do znakowania DNA dla urządzenia Saphyr zawiera wszystkie enzymy, barwniki, bufory potrzebne do znakowania niezamplifikowanego DNA. Zapewnione są także kontrole do walidacji biochemicznego znakowania.  Dowiedz się więcej o Bionano Prep kits.

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU SAPHYR ORAZ BROSZURA

 • Saphyr System with Bionano Access Server: Catalog #90023
 • Saphyr Compute Server: Catalog #80013
 • Saphyr Chip G2.3* : Catalog #20366
 • Saphyr Chip G2.2* : Catalog #20367
 • Bionano Compute Server: Catalog #80014