BIONANO CHIP

Bionano Chips

Wyznakowane i zabarwione dsDNA przenoszone są do Bionano Chip w celu linearyzacji i obrazowania.