Zestawy Bionano Prep Kits™

BIONANO SAMPLE PREP KITS: IZOLOWANIE I ZNAKOWANIE

Zestawy Bionano Prep Kits™ dostarczają niezbędnych odczynników i protokołów potrzebnych do ekstrakcji i znakowania wysokocząsteczkowego (HMW) DNA do użytku w systemach obrazowania genomu Irys® i Saphyr™ . Zestawy Bionano są zoptymalizowane pod kątem optycznego mapowania genomu Bionano z zastosowaniem różnych typów próbek.

EKSTRAKCJA WYSOKOCZĄSTECZKOWEGO DNA

Zestawy Bionano do przygotowania próbek są zoptymalizowane pod kątem izolowania i oczyszczania HMW DNA w procesie, który jest łagodniejszy od istniejących metod ekstrakcji HMW DNA. W rezultacie oczyszczony DNA o długości kilku megabaz jest optymalny do zastosowania z systemami Bionano. Każdy Bionano Prep Kit umożliwia wykonanie 5-10 preparatów HMW DNA. Zestawy Bionano i protokoły umożliwiają ekstrakcję HMW DNA z różnych typów próbek w tym miękkich lub włóknistych:

  • Tkanka zwierzęca
  • Tkanka roślinna
  • Linie komórkowe
  • Krew ludzka
  • Aspirat szpiku kostnego (BMA) – NOWOŚĆ !

INFORMCJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA ZESTAWÓW BIONANO SAMPLE PREP

KATALOG # SKŁADNIK OPIS PRODUKTU

NOWOŚĆ!

90057

Zestaw do izolacji DNA aspiratu szpiku kostnego (BMA) – 10 reakcji Do stosowania z Aspiratami Szpiku Kostnego pobranymi na heparynę. Kompatybilny tylko z zestawami do znakowania Bionano DLS DNA Labeling Kit. Nowi użytkownicy muszą zamówić Bionano Prep SP Magnetic Retriever (#80031). Dowiedz się więcej

NOWOŚĆ!

80038

Zestaw SP do izolowania DNA tkanki i guza – 10 reakcji Do stosowania z  tkankami lub guzami ludzkimi lub zwierzęcymi. Nowi użytkownicy muszą zamówić Bionano Prep SP Magnetic Retriever (#80031). Dowiedz się więcej
80030 Zestaw SP do izolacji DNA  krwi i kultur komórkowych – 10 reakcji Do stosowania z krwią pobraną na EDTA i kulturami komórek ssaków. Nowi użytkownicy muszą zamówić Bionano Prep SP Magnetic Retriever (#80031). Dowiedz się więcej.
80002 Zestaw do izolacji DNA tkanek zwierzęcych – 10 reakcji Do zastosowania z miękkimi i włóknistymi tkankami zwierzęcymi. Zamówienie z zestawem Bionano DLS DNA Labeling Kit lub z zestawem Bionano NLRS DNA Labeling Kit. Dowiedz się więcej
80004 Zestaw do izolacji DNA z krwi i kultur komórkowych – 10 reakcji Do zastosowania z krwią i kulturami komórkowymi. Zamówienie z zestawem Bionano DLS DNA Labeling Kit lub z  Bionano NLRS DNA Labeling Kit.  Dowiedz się więcej
80003 Zestaw  do izolowania DNA roślin – 5 reakcji Do zastosowania z większością tkanek roślinnych. Zamówienie z zestawem Bionano DLS DNA Labeling Kit lun z Bionano NLRS DNA Labeling Kit. Dowiedz się więcej
80005 Zestaw DLS DNA Labeling Kit – 10 reakcji Zestaw Direct Label and Stain do zastosowania z zestawem  Bionano do izolowania DNA tkanki zwierzęcej, rośliny, lub krwi i kultur komórkowych. Nie jest wymagane korzystanie z Bionano Prep Kit. Dowiedz się więcej
80001 NLRS DNA Labeling Kit – 10 reakcji Zestaw do nacinania, znakowania, naprawy i barwienia do zastosowania z zestawem Bionano do izolowania DNA  tkanki zwierzęcej, roślinnej, lub krwi i kultur komórkowych. Nie jest wymagane korzystanie z Bionano Prep Kit. Dowiedz się więcej.

! Od stycznia wprowadzono zmiany w numerach części wszystkich zestawów Bionano, których pudełka przechowywane są w różnych temperaturach.

Każde pudełko w zestawie ma ten sam numer co zestaw oraz dodatkowo sufiks. Sufiksem pierwszym oznaczone będzie pudełko o najwyższa temperaturze przechowywania. Należy pamiętać, że nie ma zmian w zawartości zestawu. Zmiany zostaną zastosowane dla następujących zestawów Bionano:

• Zestaw do etykietowania Bionano Prep NLRS (80001)

• Bionano Prep Plant Tissue DNA Isolation Kit (80003)

• Zestaw do etykietowania Bionano Prep DLS (80005)

• Zestaw do izolacji DNA krwi i komórek Bionano Prep SP (80030)

Na przykład zestaw Bionano Prep DLS (P / N 80005) zawiera elementy, które należy przechowywać w temperaturze 15-30 °C, 2-8 °C i -20 °C. Numery poszczególnych pudełek zostaną teraz zaktualizowane jako 80005-1 (przechowywanie w temperaturze 15-30 °C), 80005-2 (przechowywanie w temperaturze 2-8 °C) i 80005-3 (przechowywanie w temperaturze -20 °C).

ODCZYNNIKI DO ETYKIETOWANIA OPRACOWANE SPECJALNIE DLA SYSTEMÓW BIONANO

Odczynniki do etykietowania Bionano są zoptymalizowane do zastosowania w systemach optycznego mapowania genomu Bionano

Rozpoczynajac od oczyszczonego HMW DNA przy użyciu odpowiedniego zestawu do przygotowania próbki Bionano prep kit, do określonych motywów sekwencji dołączane są znaczniki fluorescencyjne. Rezultatem są jednoznacznie identyfikowalne, specyficzne dla genomu wzorce znaczników, które umożliwiają tworzenie mapy de novo, zakotwiczając sekwencje kontigów i odkrycie zmian strukturalnych począwszy od 500 bp.

Zamówienia Kitów Bionano Sample Prep pod adresem biuro@polgen.com.pl lub bezpośredni kontakt z przedstawicielem.