ZESTAWY DO IZOLACJI DNA

SP Bone Marrow Aspirate DNA Isolation Kit

(Zestaw do izolacji DNA z Aspiratu Szpiku Kostnego)

Najnowszy, udoskonalony zestaw Bionano do 4 godzinnej izolacji do 4 Aspiratów szpiku Kostnego w fazie roztworu.

SP Blood & Cell Culture DNA Isolation Kit

Najnowszy, udoskonalony zestaw do 4 godzinnej izolacji do 6 próbek z krwi/komórek w roztworze

SP Tissue and Tumor DNA Isolation Kit New

6 godzinna izolacja dla 6 próbek tkanek z fazie rozpuszczenia.

Animal Tissue DNA Isolation Kit

Zastąpienie 2 dniowej izolacja pierwszej generacji dla 4 próbek w procesie Plug Lysis, procesem  SP Tissue and Tumor dla większości próbek tkankowych.

Blood and Cell Culture DNA Isolation Kit

Zastąpienie 2- dniowej izolacji pierwszej generacji dla 4 próbek krwi/komórek przy użyciu procesu Plug Lysis,  procesem SP Blood and Cell.

Plant DNA Isolation Kit

Dwudniowy protokół izolacji HMW gDNA z tkanek roślinnych przy użyciu procesu Plug Lysis.