Bionano Chip

Chipy Bionano, skonstruowane przy użyciu opatentowanej technologii Nanochannel, dla systemów Saphyr® i Irys® linearyzują DNA, umożliwiając szybkie, wysokowydajne mapowanie genomu i wykrywanie wariantów strukturalnych do różnych zastosowań włącznie z badaniami człowieka i badaniami klinicznymi.

ZOBACZ DNA TAK JAK POWINNO BYĆ WIDZIANE

Bionano Saphyr Chip® i Irys Chip® wykorzystują setki tysięcy równoległych kanałów NanoChannels na komorę przepływową, które linearyzują długie cząsteczki DNA umożliwiając systemowi Bionano bezpośrednie obrazowanie próbek.

Wewnątrz komory przepływowej Chipa gradient mikro- i nanostruktur delikatnie rozwija i prowadzi DNA do NanoChannel. Kanały NanoChannel w Saphyr Chip pozwalają na przejście tylko pojedynczej zlinearyzowanej cząsteczce DNA, jednocześnie zapobiegając splątaniu lub zwijaniu się cząsteczki.

Wykorzystując sprawdzoną technologię produkcji półprzewodników, Bionano zapewnia solidną wydajność i jakość. Przełomowy Saphyr Chip w połączeniu z technologią Bionano Direct Label and Staining (DLS)  zapewnia najwyższą możliwą czułość wykrywania wariantów strukturalnych, począwszy od 500 bp, wraz z mapami genomu o długości ramienia chromosomu.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Flowcell (komora przepływowa) 3 2 2 2
Całkowita wydajność
(próbka ludzka/flowcell)
5 Tbp* 5 Tbp* 1300 Gbp* 10 Gbp / 50 Gbp
Kompatybilność sprzętu Urządzenie Saphyr
(Part #60325)
Urządzenie Saphyr
(Part #60325)
Urządzenie Saphyr
(Part #60239)
Urządzenie Irys
Numer katalogowy 20366 20367 20319 20249
Karta specyfikacji Download Here Download Here Download Here N/A
CECHY SAPHYR CHIP G2.3 SAPHYR CHIP G2.2 SAPHYR CHIP G1.2 IRYS CHIP

Specyfikacje oparte na dostarczonej przez Bionano próbce kontrolnej NA12878 przygotowanej z zestawem Bionano Prep SP kit.
W przypadku próbek niekontrolowanych, wydajność może się różnić z powodu wielu czynników, w tym jakości materiału wyjściowego.
*Firma Bionano dostarcza tylko próbkę kontrolną.

Dowiedz się więcej o nowym nazewnictwie chipów.

W celu zamówienia Bionano Chips napisz na adres biuro@polgen.com.pl lub bezpośrednio skontaktuj się ze sprzedawcą.

Odwiedź naszą stronę Bionano Chips Support  aby uzyskać dodatkowe informacje oraz pobrać pliki dla Saphyr Chip i Irys